System jakości, który funkcjonuje w firmie De Graaf Sp. z o.o. wspiera działania zapewniające najwyższą jakość przetwarzanych i produkowanych produktów.

Na każdym etapie produkcji surowce są poddawane kontroli i weryfikowane pod względem jakości. Dzięki temu do klientów trafia produkt w pełni sprawdzony
i bezpieczny.

Firma De Graaf Sp. z o.o posiada system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zawiera wymagania HACCP – systemowa procedura identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Stosuje się ją na każdym etapie produkcji.

 

POLITYKA HACCP – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Najważniejszym celem firmy De Graaf Poland Sp. z o.o. w Pelplinie jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych Klientów.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy organizacji i wydajności pracy. Zrozumienie zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przez Najwyższe Kierownictwo oraz Pracowników, ich udział i zaangażowanie w wykonywaną pracę stanowi o naszej wiarygodności w odniesieniu do bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych wyrobów, konkurencyjności, a w konsekwencji przyczynia się do dalszego rozwoju organizacji.

Zapewniamy bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu na każdym etapie procesu technologicznego, przy uwzględnieniu stosowanych surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, biorących udział w procesie, jak również realizujących proces.

Zapewniamy surowcom i wyrobom właściwe warunki przechowywania i wytwarzania oraz transportu tak, aby wyprodukowane wyroby charakteryzowały się najlepszymi parametrami, a jednocześnie spełniały wymagania stawiane przez klientów. Korzystamy z wykwalifikowanych firm zewnętrznych w zakresie transportu i deratyzacji.

Dbamy o utrzymanie właściwego standardu higienicznego pomieszczeń zakładu i prowadzonych w nich procesów technologicznych, zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej.

Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości naszych wyrobów dla zwiększenia satysfakcji naszych obecnych i przyszłych Klientów. Staramy się wychodzić naprzeciw ich wymaganiom.

Ogólne cele wyznaczone dla przedsiębiorstwa to:

 • dostarczenie Klientom wyrobów o oczekiwanej przez nich jakości z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • zaangażowanie Pracowników w działalność przedsiębiorstwa oraz kształtowanie ich świadomości na każdym stanowisku pracy,
 • pozytywny wynik ekonomiczny,
 • utrzymanie świadomości i podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego,
 • utrzymywanie trwałości polityki przedsiębiorstwa.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, co w połączeniu z dobrą organizacją pracy niesie satysfakcję zarówno dla Pracowników jak i Klientów,
 • realizację określanych co roku celów jakościowych,
 • opracowanie oraz realizację działań określonych w planie inwestycyjnym,
 • zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w doskonalenie Systemu Bezpieczeństwem Żywności,
 • zapewnienie odpowiednich warunków pracy, organizowanie szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • proceduralne kwalifikowanie dostawców i monitorowanie procesu produkcyjnego w oparciu o system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • nadzorowanie i optymalizowanie kosztów realizowanych procesów produkcyjnych,
 • codzienną pracę oraz działania podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Prezes De Graaf Poland Sp. z o.o. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Do pobrania:

Certyfikat Jakości AGRO-EKO

Certyfikat IFS Food

 

 

Napisz do nas