DE GRAAF POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie technologii wytwarzania udoskonalonego produktu – masła orzechowego bez efektu rozwarstwiania oleju na jego powierzchni”.
Cel projektu: Celem projektu jest zakup wyników przeprowadzonych prac badawczych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania udoskonalonego produktu – masła orzechowego bez efektu rozwarstwiania oleju na jego powierzchni. Badania będą skoncentrowane na opracowaniu receptur masła orzechowego zawierających w swoim składzie wytypowane surowce roślinne i preparaty białkowe oraz technologii ich produkcji, co sprawi, iż rozwarstwianie oleju na powierzchni produktu nie będzie miało miejsca w okresie jego przydatności do spożycia.

Planowane efekty: Występowanie następujących cech w ostatecznym produkcie:
  • – rozwarstwianie oleju na powierzchni produktu nie będzie miał miejsca w okresie przydatności produktu do spożycia rozumianego jako 12 miesięcy w warunkach domowych w formie zamkniętej, lub w ciągu 3 miesięcy od otwarcia produktu,
  • – na wszystkich wariantach masła będzie mogło zostać zamieszczone oświadczenie, iż są to produkty z dużą zawartością białka,
  • – aktywność przeciwutleniająca produktów będzie wyższa o minimum 20% w testach wolnorodnikowych z DPPH oraz ABTS (w stosunku do innych produktów na rynku), a aktywność do chelatowania metali minimum o 15% wyższa (w stosunku do innych produktów na rynku).
Wartość projektu: 416 970,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 288 150,00 PLN

Napisz do nas