Kontakt

Siedziba firmy

De Graaf Poland Sp. z o.o.

ul. Rajkowy-Ornasowo, 83-130 Pelplin
NIP: 593-19-04-775

Orzechy i bakalie

dyr. Rafał Ćwikliński

Import-Export Manager

Dominik Kaszubowski

Dział Kontroli Jakości

Aleksandra Olszewska

Dział Obsługi Klienta

Marta Ostrowska

Dział Kadr i Płac

Małgorzata Szachta

Napisz do nas

PRZETARGI I KONKURSY

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji projektu w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, firma De Graaf Poland Sp. z o.o. ogłasza postępowanie dla zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: Wykonanie prac badawczych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania nowego produktu – masła orzechowego bez efektu rozwarstwiania oleju na jego powierzchni. Poniżej proszę pobrać dokumenty stanowiące szczegółowe wymogi dotyczące niniejszego postępowania oraz zapraszamy do składania ofert.